आर्थिक कारोवार

यो व्यवसायी संघले हाल सम्म आईपुग्दा करीव ७ अर्वको आर्थिक कारोबार गरेको छ तर हाम्रा व्यवसायी साथिहरुले कसैले चल्ला, दाना, किटनाशक, विउविजन, स्प्रेथरहरु बेच विखन गर्नुहुन्छ । ती सबैको कारोवार यस व्यवसायी संघले जोडेको छैन । नित्तान्त पशुपंक्षी औषधि तथा फिड सप्लिमेन्टस्हरुको कारेबार बार्षिक ७ अरव रहेको छ ।