गण्डकी शाखा

गण्डकी शाखा कार्यसमिति पदाधिकारीहरु

नामावली

पद

ठेगाना

सम्पर्क नं.

Mr. Moti Paudel

President

Pokhara

9856032189

Mr. Bishnu Prashad Gautam

Past President

Pokhara

061-521037, 9846020009

Mr. Upendra Devkota

Vice President

Gorkha

9856040101

Mr. Kamal Paudel

Secretary

Kaski

9846030251

Mr. Mrs. Basanta Kumari Shrestha

Member

Tanahu

9856036236

Mr. Basanta Kumari Shrestha

Joint Secretary

Tanahu

9856036236

Mr. Bikash Gautam

Treasurer

Pokhara

9856031043

Mr. Shankar Pokhrel

Member

Gorkha

9856040652

Mr. Arjun Thapa

Member

Sangha

9856028376

Mr. Bashanta Ram Koirala

Member

Kaski

9846026572

Mr. Devi Paudel

Member

Kaski

9846797350

Mr. Lilamadi Adhikari

Member

Kaski

9846258099

Mr. Parshuram Gairhe

Member

Tahanu

9856062458

Mr. Sishir Pokhrel

Member

Lamjung

9841201293