पृष्ठभुमी

नेपाल पशुपंक्षी औषधि व्यवसायी संघको स्थापना २०४७ साल पौष २४ गते भएको थियो । विभिन्न संघसंस्थाहरुसंग हातेमाले गदै यहाँसम्म आईपुग्दा राष्ट्रको लागी ठुलो योगदान दिन सक्ने अझ भन्दा पशुपंक्षी तथा मत्स्य पालन व्यवसायको मेरुदण्डको रुपमा यो व्यवसाय स्थापित भएको छ ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थाको कारणले यस व्यवसायमा प्रेसकिप्सनको माध्यमबाट औषधिहरुको बिक्री वितरण हुन सक्ने अवस्था छैन । करीव ९० प्रतिशत औषधिहरु हाम्रै व्यवसायी साथिहरुकै सल्लाह बमोजिम विक्री वितरण हुने गरेको छन् । जसले गर्दा यो व्यवसायको काँधमा जिम्मेवारी अझ थप भएको छ । राष्ट्रको अर्थतन्त्र वृद्धि गर्न विशेष गरी कृषि व्यवसायसंग सम्वन्धीत हाम्रो यस संघको अत्यन्तै ठुलो भमिका पनि रही आएको छ ।