15741178_10210378858282332_2167390316354775445_n

न्यानो कम्बल तथा खाध्यान्न बितरण

मिति २०७३ पौष १६ गते नेपाल पशुपन्छी औषधि ब्यवसायी संघ, वाग्मती शाखाको आयोजनामा बागमती शाखाको संघका सामाजिक कार्यक्रम को निरंतरता आज उत्तर बाहिनी बृद्दाआष्रममा न्यानो कम्बल तथा खाध्यान्न बितरण गर्दै […]

Read more
15781554_10210378859162354_5299126429640014156_n

न्यानो कम्बल तथा खाध्यान्न बितरण

मिति २०७३ पौष १६ गते नेपाल पशुपन्छी औषधि ब्यवसायी संघ, वाग्मती शाखाको आयोजनामा बागमती शाखाको संघका सामाजिक कार्यक्रम को निरंतरता आज उत्तर बाहिनी बृद्दाआष्रममा न्यानो कम्बल तथा खाध्यान्न बितरण गर्दै […]

Read more