Category: सूचना तथा जानकारी

नव वर्ष २०७८ सालको हार्दिक मंगलमय शुभकामना ।

नव वर्ष २०७८ सालको प्रारम्भ संगै यस नेपालपशुपन्छी औषधि व्यवासयी संघको वेबसाइट update गरिसंघका गतिविधि, सूचना, तथा कार्यक्रमहरुको जानकारी प्रदान गर्दै लैजाने र संघका केन्द्र, प्रदेश तथा जिल्ला शाखालाई यसैवेबसाइट मार्फत online मा जोड्ने प्रक्रियाको थालनी गरिएको जानकारी गराउदै नवबर्ष २०७८ सालको हार्दिक मंगलमय शुभकामना ।